Thư viện

Thông báo về việc truy cập miễn phí Tạp chí quốc tế (Nhà xuất bản Karger - Thụy Sĩ) Thông báo về việc truy cập miễn phí Tạp chí quốc tế (Nhà xuất bản Karger - Thụy Sĩ)

Để giúp bạn đọc tìm kiếm và sử dụng nguồn học liệu, đáp ứng nhu cầu học tập và nghiên cứu, Trung tâm Thông tin - Thư viện trân trọng giới thiệu web để truy cập toàn văn miễn phí đến 20 tạp chí của Nhà xuất bản Karger Publishers.

Xem thêm
Thông báo về việc đăng kí và sử dụng thư viện ảo Thông báo về việc đăng kí và sử dụng thư viện ảo

Trung tâm Thông tin - Thư viện trân trọng giới thiệu tới bạn đọc Hệ thống thư viện ảo, thuộc Chương trình phát triển nguồn nhân lực y tế tại địa chỉ: https://www.thuvienykhoa.edu.vn

Xem thêm
Thông báo về việc tìm kiếm và sử dụng tài liệu tại Thư viện Đại học Y Hà Nội Thông báo về việc tìm kiếm và sử dụng tài liệu tại Thư viện Đại học Y Hà Nội

Trung tâm Thông tin - Thư viện đã liên kết với Trung tâm Thông tin - Thư viện Đại học Y Hà Nội để giúp bạn đọc tìm kiếm và sử dụng nguồn học liệu, đáp ứng nhu cầu học tập và nghiên cứu của bạn đọc.

Xem thêm
Lý Thời Trân
Lý Thời Trân, tự Đông Bích, về già tự hiệu là Tần Hồ sơn nhân, người đời Minh, Kỳ Châu (nay là Hồ Bắc, Kỳ Xuân, Kỳ Châu).  Ông là nhà y dược học vĩ đại của...
Xem thêm
TUỆ TĨNH
Tên thật là Nguyễn Bá Tĩnh, hiệu Huệ Tĩnh, sau này khi đi tu, lấy pháp hiệu là Tuệ Tĩnh. Quê làng Nghĩa Phú, tổng Văn Thai, huyện Cẩm Giàng, phủ Thượng Hồng,...
Xem thêm
HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG
Hải Thượng Lãn Ông tên húy là Lê Hữu Trác tên thường là Lê Hữu Chẩn, là một đại y tôn của nước ta. Sinh ngày 12/11/1724 năm Giáp Thìn về cuối đời Hậu Lê, ở...
Xem thêm
Trương Trọng Cảnh
Tên là Cơ, người đời Đông Hán, quận Nam Dương (nay là Hà Nam, Nam Dương). Ông là tác giả quyển ‘Thương Hàn Tạp Bệnh Luận’, một quyển sách y học rất có giá trị...
Xem thêm
Hoa Đà
Hoa Đà, tự Nguyên Hóa, lại có tên Phu, sống vào thời Tam Quốc. Ông là người nước Bái (nay là tỉnh An Huy, Trung Quốc). Ông thông y thuật toàn diện, giỏi ngoại...
Xem thêm
Copyright © 2016 Vatm.edu.vn