Date: 19/10/2016Lượt xem: 9129

YÊU CẦU BÀI ĐĂNG

1.    Bài đăng công trình nghiên cứu khoa học

a.    Bài đăng phải là bài chưa công bố ở tạp chí khác.

b.    Trình tự các mục trong bài.

Đầu đề ngắn gọn, đầy đủ dễ hiểu.

Họ và tên tác giả, địa chỉ cơ quan tác giả, chức danh, học hàm, học vị, số điện thoại, số FAX hoặc E-mail (nếu có) ghi chú ở phía dưới trang thứ nhất.

Nội dung:

* Đặt vấn đề (bao gồm cả mục đích nghiên cứu).

* Đối tượng và phương pháp nghiên cứu.

* Kết quả.

* Bàn luận.

* Kết luận.

* Tóm tắt bằng tiếng Anh không quá 200 từ (tòa soạn có thể giúp dịch bản tóm tắt ra tiếng Anh, nhưng tác giả phải trả lệ phí).

* Tài liệu tham khảo (không quá 5 – 6 tài liệu), sắp xếp thứ tự A, B, C tên tác giả đầu tiên (nếu tài liệu có nhiều tác giả), theo trình tự: Tên tác giả, tên bài báo, tên ấn phẩm, tập, số, tháng năm, số trang đầu cuối; nếu là sách xin ghi: Nhà xuất bản, nơi xuất bản, năm xuất bản, trang đầu cuối đoạn sử dụng.

c. Các thuật ngữ, phiên âm, đơn vị đo lường thống nhất theo quy định của Nhà nước.

d. Trình bày: Bài gửi đăng phải được đánh máy, hoặc đánh máy vi tính bằng tiếng Việt rõ ràng trên một mặt giấy khổ A4. Mỗi bài không quá 5 trang (kể cả bảng, biểu, hình vẽ, tài liệu tham khảo). Các chữ viết tắt phải có chú thích.

2. Bài nghiên cứu lý luận, thông tin và bài dịch

Đối với bài nghiên cứu lý luận cần có đầy đủ tài liệu tham khảo đã được trích dẫn trong bài. Bài cũng phải đánh máy trên khổ giấy A4 và không quá 5000 từ, kể cả tài liệu tham khảo và bảng biểu (nếu có).

Các tin, bài dịch cần ghi rõ xuất xứ của nguồn tin. Đối với các bài dịch cần gửi theo bản chụp tài liệu gốc tiếng nước ngoài.

- Để thuận tiện cho Ban biên tập cũng như để đảm bảo chất lượng của các hình ảnh, bài gửi đăng nên kèm theo tệp tin (file) nguyên bản,phông chữ Time new romand, cỡ chữ 12, sử dụng phần mềm soạn thảo văn bản Microsoft Word 2003, gửi trực tiếp qua E-mail cho tòa soạn.

- Mỗi tác giả đứng tên đầu bài báo chỉ được nhận đăng một bài trong số đó.

- Bản thảo không được đăng, tòa soạn không trả lại.

- Tác giả bài viết chịu trách nhiệm trước Ban biên tập, trước công luận và phải tuân thủ các quy định liên quan đến luật báo chí và bài viết của mình.

Địa chỉ Tòa soạn: Số 2 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội.
Cơ quan chủ quản: Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam, Bộ Y tế
ĐT: 043.3113 383

Email: tapchiyduoccotruyenvn@gmail.com


Ban biên tập Tạp chí Y Dược cổ truyền Việt Nam

Lý Thời Trân
Lý Thời Trân, tự Đông Bích, về già tự hiệu là Tần Hồ sơn nhân, người đời Minh, Kỳ Châu (nay là Hồ Bắc, Kỳ Xuân, Kỳ Châu).  Ông là nhà y dược học vĩ đại của...
Xem thêm
TUỆ TĨNH
Tên thật là Nguyễn Bá Tĩnh, hiệu Huệ Tĩnh, sau này khi đi tu, lấy pháp hiệu là Tuệ Tĩnh. Quê làng Nghĩa Phú, tổng Văn Thai, huyện Cẩm Giàng, phủ Thượng Hồng,...
Xem thêm
HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG
Hải Thượng Lãn Ông tên húy là Lê Hữu Trác tên thường là Lê Hữu Chẩn, là một đại y tôn của nước ta. Sinh ngày 12/11/1724 năm Giáp Thìn về cuối đời Hậu Lê, ở...
Xem thêm
Trương Trọng Cảnh
Tên là Cơ, người đời Đông Hán, quận Nam Dương (nay là Hà Nam, Nam Dương). Ông là tác giả quyển ‘Thương Hàn Tạp Bệnh Luận’, một quyển sách y học rất có giá trị...
Xem thêm
Hoa Đà
Hoa Đà, tự Nguyên Hóa, lại có tên Phu, sống vào thời Tam Quốc. Ông là người nước Bái (nay là tỉnh An Huy, Trung Quốc). Ông thông y thuật toàn diện, giỏi ngoại...
Xem thêm
Copyright © 2016 Vatm.edu.vn